Popis projektu
Návštevnosť kempingov na Slovensku nie je porovnateľná s návštevnosťou v Holandsku, Chorvátsku, Nemecku, či Taliansku, ale čoraz viac si nachádza svojich priaznivcov aj na Slovensku.

Hlavným cieľom projektu je podpora a rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu, prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb a infraštruktúry na úrovni európskych štandardov v jedinom kempe v destinácii Čingov Slovenský raj.

Konkrétnym výstupom predkladaného projektu je vytvorenie zázemia pre autokemping v destinácii Čingov. V autokempingu bude vytvorených 26 odstavných plôch, WC a sprchy.
Vytvorením autokempingu rozšírime možnosti ubytovania v NP Slovenský raj o jeho ďalšiu formu - kempovanie.

Program podpory
Program Terra Incognita
2.Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja
2.1 - Ekoturizmus

Výška dotácie
40 000,- €

Doba trvania projektu
1.4.2022 - 15.4.2023

Hlavné výstupy projektu
vytvorenie autokempingu spĺňajúceho hygienické normy a štandardy

 

Košický samosprávny kraj

Košice región turizmusTerraincognita

www.vucke.sk
www.kosiceregion.com
www.terraincognita.sk